REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

06 12.2012.

Predstojnica Krstičević u izaslanstvu s predsjednikom Josipovićem u Gradišću


Predsjednik Republike Hrvatske, prof. dr. Ivo Josipović u sklopu službenog posjeta Republici Austriji 5. i 6. studenog 2012. godine sastao se s Gradišćanskim Hrvatima. U izaslanstvu predsjednika Republike Hrvatske bila je mr. sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

U Klimpuhu je održan sastanak sa Stankom Horvathom, predsjednikom hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Tom prigodom predsjednik Josipović je poručio kako se Republika Hrvatska brine o svojim nacionalnim manjinama te da će, putem novoosnovanog Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, još jačim intenzitetom, nastaviti podupirati aktivnosti na očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnih posebnosti gradišćanskih Hrvata.

Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Stanko Horvath je hrvatsko izaslanstvo izvijestio o dva velika i značajna događaja za gradišćanske Hrvate u slijedećoj godini.
"Sljedeće godine slavimo 480. obljetnicu postojanja Hrvata na ovim prostorima i ulazak Hrvatske u Europsku uniju", rekao je Horvath. Izrazio je nadu da će članstvo Hrvatske u EU-u dati novi poticaj u jačanju i njegovanju odnosa između gradišćanskih Hrvata i matične domovine.

Nakon Klimpuha predsjednik Josipović sa izaslanstvom je posjetio u Velikom Borištofu dvojezičnu Novu sridnju školu, jedinu školu u Gradišću u kojoj se program provodi na "hrvatskom i nimškom". Veliki Borištof je općina sa četiri sela u kojima Hrvati čine 80 posto stanovništva.

Hrvatsko izaslanstvo je posjetilo i Gornju Bortu i Pinkovce u južnom Gradišću.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati