REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

14 12.2018.

Od danas dostupan i besplatan e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2


Nakon što je polovicom prosinca 2017. godine pokrenut besplatan e-tečaj hrvatskoga jezika osnovne razine A1 kojemu je dosad pristupilo više od 1500 polaznika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka (više od 1000 na korisničkom sučelju na engleskom jeziku i više od 500 na španjolskom jeziku) na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji sa Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od danas je dostupan i otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2 namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine, ali i svim drugim zainteresiranima za učenje hrvatskoga jezika.

Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

S ponosom napominjemo kako je osigurano da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike.

Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika A1 razine i nadalje je dostupan na adresi:

https://a1.ffzg.unizg.hr

Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika A2 razine dostupan je na adresi:

https://a2.ffzg.unizg.hr

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati