REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

23 03.2018.

Održani seminari i radionice hrvatskog jezika u Sjedinjenim Američkim Državama


-

-
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je od 9. do 18. ožujka 2018. godine, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskom maticom iseljenika, organizirao seminare i radionice hrvatskoga jezika i kulture za učitelje i učenike u tri hrvatske škole u Chicagu te u hrvatskim školama u Milwaukeeju i Clevelandu. U vrlo uspješnu organizaciju ovoga projekta bile su uključene spomenute hrvatske škole, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske te Hrvatska franjevačka kustodija u Chicagu.

Članovi stručnoga tima zaduženi za pripremu i provedbu seminara i radionica bili su izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tado Jurić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih te Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem u Središnjem državnom uredu, koordinator stručnog tima.

Uz rad na stručnom usavršavanju učitelja usmjerenom na razvoj njihovih stručnih, metodičkih i jezično-komunikacijskih kompetencija, važna zadaća stručnoga tima bilo je dodatno motiviranje učenika i učitelja za pohađanje, odnosno provođenje nastave hrvatskoga jezika i kulture te osnaživanje njihove povezanosti s hrvatskim jezikom, kulturom i domovinom.

Učitelji i voditelji škola su, u vrednovanju radionica i seminara, naglasili vrijednost i iskoristivost metoda učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao drugog i nasljednog jezika, kao i to što su dobili mnoštvo novih ideja i poticaja. Roditelji učenika, župnici hrvatskih župa i drugi pripadnici hrvatskih zajednica složili su se da je ovakav oblik pružanja podrške hrvatskih institucija učiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo uspješan i koristan te su izrazili nadu u njegov nastavak.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati