REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

14 03.2017.

P O Z I V ZAJEDNICAMA HRVATA ZA PRIJEDLOG ODABIRA PREDSTAVNIKA, ČLANOVA U SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE


-

Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 6. lipnja 2013. godine, a sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN:124/11, 16/12) osnovala je Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade koje će joj pružati pomoć u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.

Slijedom navedenog, a imajući na umu da 6. lipnja 2017. godine članovima Savjeta ističe Zakonom propisani mandat, potrebno je od hrvatskih zajednica zatražiti nove prijedloge članova Savjeta.

Zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom.

Također, želimo zamoliti da se prilikom izbora odnosno dostavljanja prijedloga kandidata vodi računa o rezultatima rada dosadašnjih kandidata, raspoloživosti predloženih kandidata i realnim mogućnostima angažmana koji zahtjeva odvajanje privatnog vremena, mogućnost putovanja i opće spremnosti koje obnašanje ove dužnosti zahtjeva.

Zajednice Hrvata, uz prijedlog predstavnika za Savjet, podnose pismeno obrazloženje kandidature te životopis predloženog predstavnika.

Rok za podnošenje kandidature je 15. svibnja 2017.

Prijedlozi predstavnika za Savjet dostavljaju se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u državi u kojoj Zajednice Hrvata predlažu svojeg predstavnika/predstavnike.

Molimo Zajednice Hrvata da izaberu i predlože svojeg predstavnika, odnosno predstavnike sukladno broju za svaku pojedinu državu kako je određeno Zakonom, a prema priloženoj tablici.

Izbor članova

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati