REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

05 09.2013.

Poziv za sudjelovanje u Popisu stanovništva u BiH, 1.-15. listopada 2013.


Od 1. – 15. listopada 2013.godine., u Bosni i Hercegovini će se održati Popis stanovništva, kućanstava i stanova.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva sve Hrvate podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koji trenutno žive ili borave u Republici Hrvatskoj i u iseljeništvu diljem svijeta da se odazovu spomenutom Popisu.

Prilikom popisa, potrebno je dati ime i prezime te jedinstveni matični broj – JMBG za sve osobe koje se popisuje (bez obzira jesu li u vrijeme popisa prisutni ili ne). Ukoliko građanin ne zna ili nema JMBG, onda može navesti samo datum rođenja (Popisivač ne smije tražiti nikakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor).

Jedna (odrasla) osoba može dati podatke za sve članove kućanstva – bez obzira jesu li u vrijeme popisa nazočni u Bosni i Hercegovini ili ne. Dakle, svi oni koji su odsutni iz mjesta stanovanja, mogu svojim obiteljima dostaviti svoje podatke te će biti popisani.

Popisivanje će se vršiti svaki dan od 9.00 do 21.00 sati, od 1. – 15- listopada 2013. godine.

Važno je naglasiti da svi oni koji se trenutno nalaze u RH, odazivanjem na Popis u BiH ne gube nikakva statusna prava te da je zajamčena tajnost podataka.

Preliminarni rezultati popisa biti će objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja. Rezultati popisa, određeni jedinstvenim programom za obradu podataka, bit će objavljeni u razdoblju od 1. listopada 2014. do 1. srpnja 2016. godine.

Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne zemlje kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima te je najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu zemlje te će kao takav biti temelj za budući položaj i status hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Kako bi Vas bolje informirali o detaljima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013., u privitku se nalaze Najčešća pitanja koja ste nam do sada uputili, uz koja se nalaze i pripadajući odgovori.

Za pitanja na koja trebate dodatna pojašnjenja ili za nova pitanja, molimo kontaktirati:

Tel: 00385 1 6444 674 ili na mail: statusna-pitanja@hrvatiizvanrh.hr

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati