REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

26 07.2013.

CONNECTO 2013.- Gospodarska suradnja s dijasporom


Na konferenciji predstavljen zakonski okvir i institucionala suradnja Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

-
Suradnja s dijasporom otvara velike mogućnosti za rad i razvoj poduzetništva, zaključeno je na konferenciji pod nazivom CONNECTO 2013. – Gospodarska suradnja s dijasporom koju je organizirala INTERA, Tehnološki park iz Mostara pod pokroviteljstvom g. Vjekoslava Bevande, predsjedatelja Vijeća ministara BiH.

Pozdravljajući sudionike konferencije, mr.sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je naglasila kako je poticanje suradnje, ujedinjavanje resursa, znanja i energije domaćih i poduzetnika iz dijaspore kako bi se stvorile nove poslovne prilike i otvorila nova radna mjesta, prioritetna zadaća svake zemlje. Kada je riječ o Republici Hrvatskoj, predstojnica Krstičević je podsjetila da je Republika Hrvatska vrlo ozbiljno i sustavno pristupila uređenju odnosa sa sunarodnjacima koji žive izvan RH. Naime, usvojila je Strategiju, donijela Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, i na kraju osnovala Državni Ured kao središnje tijelo nadležno za područje odnosa s Hrvatima izvan RH.

„Jedna od bitnih zadaća Državnog ureda, koje je posebice naglašena i u Zakonu o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, jeste i uključivanje iseljeništva u gospodarski život RH, pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima, gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te planiranje i osiguranje financijskih sredstava namijenjenih za programe i projekte Hrvata izvan RH“ – rekla je predstojnica Krstičević i dodala da je, s obzirom na brojnost hrvatskog iseljeništva i njihovu privrženosti Republici Hrvatskoj, riječ o velikom potencijalu – gospodarskom i društvenom koji se promišljenim mjerama i aktivnostima, može i treba pokrenuti i staviti u službu svekolikog napretka kako Republike Hrvatske, tako i Hrvata koji žive izvan njenih granica“.

U sklopu konferencije održana je prezentacija o zakonskom okviru i institucionaloj suradnji Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske s naglaskom na gospodarskoj suradnji i potencijalu koji dijaspora nosi za razvitak zemlje. Osim toga, detaljnije su predstavljeni programi i projekti koje provodi Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.


Konferencija je okupila preko 350 sudionika – od predstavnika lokalne i državne vlasti do gospodarstvenika iz BiH i dijaspore.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati