REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

16 05.2013.

Izvršen nadzor nad financiranim projektima u Sarajevu, Tesliću i Derventi


Dosadašnju praksu financiranja većeg broja manjih projekata, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske promijenio je davanjem financijske potpore većim projektima koji u značajnijoj mjeri i dugoročno pridonose povratku i opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

-
Sukladno potpisanim ugovorima o financijskoj potpori programima i projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, predstavnici Državnog ureda za Hrvate izvan RH, mr. sc. Goran Radoš, savjetnik s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini i gđa. Zrinka Malešević, načelnica Sektora za provedbu programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske boravili su od 16. do 17. svibnja 2013. godine u terenskom posjetu sljedećim programima i projektima u BiH:

SARAJEVO, Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Izgradnja studentskog doma
- 3.000.000,00 kuna

Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo (HKDD) osnovano je 21. travnja 1991. godine u Sarajevu a u svojem radu stavlja naglasak na zapošljavane, pomoć obiteljima s brojnijom djecom i održivi opstanak na području BiH. Društvo smatra da je izgradnja studentskog doma od strateške važnosti za ostanak i opstanak Hrvata katolika, ne samo u Sarajevu već u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer ulaganjem u mlade ljude, intelektualnim rastom pojedinca, a time i cijelog društva, doprinosi se dugoročnom opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Trenutno u Sarajevu studira oko 1.500 studenata katolika Hrvata koji dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i s obzirom na njihove probleme oko smještaja tijekom studija u Sarajevu, provedbom ovog projekta studentima se želi osigurati smještaj i ali i drugi uvjeti koji će im olakšati studiranje.


TESLIĆ, Mjesna zajednica Slatina – Rekonstrukcija i asfaltiranje puta – 1.050.000,00

Projekt „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta“ koji povezuje naselje Bučje sa M.Z. Slatinom u općini Teslić, predstavljen je kao oblik pomoći održivom povratku na područje te općine. U veća naselja ovog dijela sjeverne Bosne spada i Komušina, poznata po svetištu Majke Božje Kondžilske. Prostire se preko mnogih zaseoka u kanjonu rijeke Usore. Danas se na područje župe Komušina, koju sačinjavaju mnoga sela (i navedena Slatina) vraćaju njeni stanovnici. Trenutno se nastoje obnoviti ceste i putevi u toj župi kako bi se omogućio povratak.


DERVENTA, Franjevački samostan Plehan, Pokrivanje zgrade muzeja, galerije i knjižnice – 200.000,00 kuna

Franjevački samostan Plehan osnovan je 1875. godine. U Plehanu franjevci djeluju od srednjega vijeka te u svoj plan pastorizacije uključuju i prosvjetni rad, što obuhvaća samostansku knjižnicu i arhiv. Samostan je, prije nego je potpuno srušen u ratu 1992. godine, posjedovao veliku i značajnu zbirku umjetnina, uglavnom hrvatskih slikara i kipara, zbirku knjiga, dokumenata te etnografskih i arheoloških eksponata, koji su dobrim dijelom sačuvani, ali su također najvećim dijelom još uvijek u inozemstvu, smješteni u neodgovarajućim uvjetima. Prije pet godina umjetnine samostana Plehan i druga pokretna dobra proglašeni su spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Stoga se provedbom projekta želi osposobiti zgrada Muzeja, galerije i knjižnice samostana Plehan, u koju bi se moglo smjestiti blago proglašeno spomenikom kulture.


SARAJEVO, HKD Napredak, Proširenje i adaptacija knjižnice - 220.000,00 kuna

Projekt „Proširenje i adaptacija knjižnice“ za HKD „Napredak“ je vrlo značajan s obzirom da je osnovni cilj djelovanja Napretka očuvanje i jačanje hrvatske nacionalne svijesti u Bosni i Hercegovini promicanjem hrvatskog jezika i kulture i poticanjem obrazovanja. Napredak je promicatelj hrvatske kulturne baštine ali i novog kulturnog stvaralaštva. Adaptacijom, obnovom i uređenjem postojećeg prostora proširila bi se knjižnica. Prostor bi se koristio za arhivu Napretka, knjižnicu i Internet klub koji bi omogućio korisnicima knjižnice samostalnu pretragu knjižnog fonda, a studentima i za korištenje knjižne građe u svrhu pisanja diplomskih, postdiplomskih i ostalih znanstvenih radova. Opremanje knjižnice odgovarajućom tehnikom omogućilo bi prebacivanje značajnih izdanja u elektronski oblik radi omogućavanja pristupa tim izdanjima većem broju korisnika. Time bi se znatno obogatila ponuda knjižnice i riješio smještaj knjižnog fonda koji je trenutno uskladišten na više mjesta.

Predstavnici Državnog ureda su ustanovili da je realizacija programa i projekata u tijeku.

Po završetku projekta, korisnici financijske potpore dužni su dostaviti cjelovito (zaključno) izvješće o provedbi projekta.

Podsjećamo da je prošle godine, u okviru financiranja programa i projekata od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini potporu dobilo 26 od 900 prijavljenih projekata.

Dosadašnju praksu financiranja većeg broja manjih projekata, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske promijenio je davanjem financijske potpore većim projektima koji u značajnijoj mjeri i dugoročno pridonose povratku i opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Time se pokazuje opredijeljenost Vlade Republike Hrvatske za jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini kao strateški cilj i interes Republike Hrvatske.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati