REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

25 02.2013.

Rezultati Natječaja za nakladničku djelatnost Hrvata u iseljeništvu


Potporu dobilo 9 projekata vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske

-
Javni natječaj za programe i projekte vezane uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske trajao je od 19. listopada do 19. studenog 2012. godine. Ukupno je pristiglo 19 prijava. Deset prijava nije udovoljilo uvjetima natječaja: jedna prijava s nepotpunom natječajnom dokumentacijom i devet prijava koje nisu obuhvaćene ovim natječajem.

Temeljem provedenog Natječaja, potporu su dobili:

-Zaklada hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie, Australija, Godišnja publikacija Časopisa za hrvatske studije/Croatian Studies Review (2 broja godišnje)
-Hrvatski vjesnik – Croatian Herald, Australija, Unaprjeđenje kvalitete informiranja o događanjima u domovini, promocija hrvatske kulturne baštine među zajednicama iseljenika u Australiji
-Boka Press PTY LTD, Australija, Boka CroPress
-Hrvatski svjetski kongres u Austriji, Objava zbornika izabranih pjesama sa susreta pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike u Beču
-Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj, SR Njemačka Cronnect časopis
-MNMMediengestaltung/Miletić & Pazin GbR, SR Njemačka Cro News Magazin
-Hrvatska kulturna zajednica, SR Njemačka RIJEČ br. 43, godina XXIII
-Hrvatski kulturni klub, Švicarska Konfederacija Časopis LIBRA


Napomena: CROEXPRESS Verlag & Vertrieb, SR Njemačka CROEXPRESS, mjesečnik za iseljene Hrvate i Hrvatsko-njemački poslovni imenik dobio je potporu Ureda no Ugovor o dodjeli sredstava putem Javnog natječaja nije zaključen.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati