REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

16 04.2014.

Zatvoren Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Obavijest:

Dana 16.travnja 2014.godine zatvara se Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu (KLASA:016-04/14-01/01, URBROJ: 537-02-03-14-02) objavljen 11. ožujka 2014.godine na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

-


ZAKLJUČAK O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU POSEBNIH POTREBA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati