REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

01 06.2013.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu


Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za ovu namjenu za 2013. godinu / tekst Javnog natječaja i popratna dokumentacija u privitku/.

Iznos sredstava namijenjenih za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je 20 milijuna kuna - 5 milijuna kuna vise nego prošle godine, što pokazuje koliki značaj Vlada Republike Hrvatske pridaje jačanju položaja hrvatskog naroda u BiH.

Natječaj je otvoren do 28.lipnja 2013.godine.

Na Natječaj se mogu javiti registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

- izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku

- izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

- izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama

- infrastrukturni projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

- potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku, koja osiguravaju pravo na informiranje
nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice

- te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

T: +385 1 6444 680; 6444 683;
radnim danom od 9.00 do 16.00 sati

E: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr


Javni natječaj
Izjava o partnerstvu
Opisni obrazac prijave
Životopis
Obrazac proračuna

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati