REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

01 12.2016.

Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje stručnjaka za članove Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.


Na temelju članaka 13., 33., 60., i 61. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u nastavku: Središnji državni ured) objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za imenovanje neovisnih stručnjaka za članove Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.

Više u dokumentu u privitku.


JAVNI POZIV
PRIJAVNI OBRAZAC

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati