REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Programi za hrvatsko iseljeništvo


Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva (KLASA: 011-02/14-03/04, URBROJ: 537-03/1-14/01 od 8. svibnja 2014. godine), objavljuje se Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u svrhu ostvarenja financijske potpore i Javni natječaj za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti organizacija hrvatskog iseljeništva u svrhu ostvarenja financijske potpore.

Cilj programa je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima. Potporom programima i projektima Hrvatima u iseljeništvu značajno se pridonosi razvijanju kulturnog stvaralaštva i očuvanju baštine te se potiče kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu predstavlja značajan iskorak prema hrvatskome iseljeništvu, jer je osmišljen upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta. 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 669
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr


Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati