REPUBLIC OF CROATIA

Central State Office for Croats Abroad

Contact | Site map | Hrvatski

Contact | Hrvatski

Tenders


15 03.2018.

Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinuMore →

22 02.2018.

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinuMore →

25 10.2017.

2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinuMore →

18 05.2017.

PUBLIC CALL FOR APPLICATIONSfor the Award of Grants/Scholarships for Croatian Language Learning in the Republic of CroatiaMore →

28 04.2017.

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiHMore →

19 05.2014.

PUBLIC CALL FOR APPLICATIONS for the Award of Scholarships for Croatian Language Learning in the Republic of CroatiaMore →

<< 123 >>

Contact


Central State Office for Croats abroad
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Working time:
Monday to Friday
8:30 to 16:30 pm

Working hours:
to work with clients:
Monday to Friday
9:00 to 15:00 pm