REPUBLIC OF CROATIA

Central State Office for Croats Abroad

Contact | Site map | Hrvatski

Contact | Hrvatski

12 12.2012.

Potpisani Ugovori za programe i projekte od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini


Danas su, u zgradi Vlada RH, potpisani Ugovori za programe i projekte od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Tom prigodom prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture i članica Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje, je istaknula kako će Republika Hrvatska i dalje podupirati sve kvalitetne projekte bosansko hercegovačkih Hrvata. „ Sredstva za tu namjenu u slijedećoj godinu su čak i povećana, što samo pokazuje koliki značaj i važnost, ova Vlada, pridaje i pokazuje prema bosansko hercegovačkim Hrvatima“ . Ministrica Zlatar je naglasila da se, prilikom dodjele sredstava vodilo računa o ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti projekata, kao i o učincima koji imaju na cjelokupan život Hrvata u Bosni i Hercegovini

Mr.sc. Daria Krstičević, predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i potpredsjednica Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje, je istaknula kako je temeljni kriterij za odabir projekata i programa bio je da se njihovim financiranjem u znatnoj mjeri i dugoročno pridonese održivom opstanku, povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Time je napravljen zaokret u odnosu na dosadašnju praksu raspodjele sredstava kroz veći broj, ali manjih projekata (upravo zbog te brojnosti, bilo je teško nadzirati troše li se sredstva namjenski).

Podsjećamo da je na prošloj sjednici Vlada RH donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U 2012. godini, u tu svrhu, u državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva u iznosu od 15.000.000,00 kuna. Izabrano je 26, od ukupno prijavljenih 900 projekata.

Novina u odnosu na prošlogodišnje natječaje je i osnivanje Službe za provedbu natječaja i praćenje projekata, koja će, ne samo provoditi natječaje, nego i pratiti financirane programe i projekte. Primarni interes je da se planirana sredstva utroše namjenski i na dugoročnu korist i dobrobit bosansko- hercegovačkih Hrvata.

Ugovori su potpisani sa:
• iz područja obrazovanja i znanosti šest projekta u iznosu od 5.200.000.00 kn
1. Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Sarajevo - izgradnja studentskog doma: 3.000.000,00
2. Katoličko školski centar „Ivan Pavao II“, Bihać- dovršetak izgradnje KŠC- Škola za Europu „Ivan Pavao II“, Gimnazije i Osnovne škole u Bihaću: 650.000,00
3. Općina Posušje, Osnovna škola - ugradnja vanjskih otvora: 670.000,00
4. OŠ „I.G. Kovačić“, Gojevići - zamjena stolarije na zgradi škole: 150.000,00
5. MZ Ponijevo, Žepče
izgradnja osnovne škole: 400.000,00
6. OŠ Uskoplje, Uskoplje
izmjena prozora: 330.000,00
• iz područja zdravstva šest projekata u iznosu od 3.950.000,00 kn
1. Dom za starije i nemoćne osobe „Rama“, Prozor- Rama izgradnja Doma za stare i nemoćne osobe Rama: 1.100.000,00
2. Dom zdravlja, Novi Travnik
završetak gradnje ambulante: 390.000,00
3. Opća bolnica, Jajce
nabava aparata za video gastroskopiju i kolonoskopiju: 380.000,00
4. Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“, Nova Bila
nabava medicinske opreme: 500.000,00
5. Vlada Županije Posavske, Orašje;
Tehnički blok Opće bolnice Orašje, zanatski radovi: 580.000,00
6. Vlada Županije Posavske, Orašje
opremanje bolničke kuhinje: 1.000.000,00
• iz područja kulture jedanaest projekata u iznosu od 3.408.000,00 kn
1. HRVATSKO AMATERSKO KAZALIŠTE TRAVNIK, Novi Travnik
uređenje kazališne dvorane: 188.000,00
2. HNK MOSTAR, Mostar
dovršetak izgradnje zgrade HNK: 500.000,00
3. MATICA HRVATSKA, Mostar
Mostarsko proljeće 2012.: 100.000,00
4. Synopsis d.o.o. , Sarajevo
izdavački program za 2013.: 500.000,00
5. Udruga građana „Dijalog“, Mostar
STATUS, magazin za političku kulturu i društvena pitanja: 200.000,00
6. HKD NAPREDAK, Sarajevo
proširenje i adaptacija knjižnice: 220.000,00
7. Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica, Livno - konzervatorsko – restauratorski radovi na pročelju i tornjevima crkve: 500.000,00
8. HKUD "Seljačka sloga" Trebižat, Čapljina
obnova Doma kulture : 200.000,00
9. Narodna knjižnica, Široki Brijeg
adaptacija interijera: 600.000,00
10. Zajednica povratnika B. Posavine, Derventa
dovršetak obnove društvenog doma, 200.000,00
11. Franjevački samostan Plehan, Derventa
pokrivanje zgrade muzeja, galerije i knjižnice: 200.000,00
• iz ostalih područja tri projekta u iznosu od 2.442.000,00 kn
1. MZ Slatina, Slatina,Teslić
rekonstrukcija i afaltiranje puta: 1.050.000,00
2. Udruga „ Hrvatski dom“, Ljubija
obnova i rekonstrukcija niskonaponske mreže za Briševo, Raljaš, Žune i Gornja Ravska: 1.150.000,00
3. Udruga povratnika i poljoprivrednih proizvođača Gornji kraj, Ljubljenica Stolac
izgradnja vodospremnika : 242.000,00


Contact


Central State Office for Croats abroad
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Working time:
Monday to Friday
8:30 to 16:30 pm

Working hours:
to work with clients:
Monday to Friday
9:00 to 15:00 pm