REPUBLIC OF CROATIA

Central State Office for Croats Abroad

Contact | Site map | Hrvatski

Contact | Hrvatski

23 10.2012.

Otvoren natječaj za finaciranje programa i projekata nakladničke djelatnosti za hrvatsko iseljeništvo


Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za financiranje programa i projekata vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske.
Ovo je prvi put da se, od hrvatske neovisnosti, financiraju programi i projekti nakladničke djelatnosti Hrvata u iseljeništvu.
Prijave se šalju isključivo poštom uz napomenu "Prijava na natječaj" na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb. Rok za podnošenje prijava traje do 19. studenoga 2012. godine.


Contact


Central State Office for Croats abroad
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Working time:
Monday to Friday
8:30 to 16:30 pm

Working hours:
to work with clients:
Monday to Friday
9:00 to 15:00 pm