REPUBLIC OF CROATIA

Central State Office for Croats Abroad

Contact | Site map | Hrvatski

Contact | Hrvatski

22 05.2015.

U cilju podizanja svijesti o potencijalima povratka hrvatskih iseljenika te aktualizacije pitanja njihove integracije u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske


-

U cilju podizanja svijesti o potencijalima povratka hrvatskih iseljenika te aktualizacije pitanja njihove integracije u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske organizirao je, u petak 22.svibnja 2015., Okrugli stol: „Hrvatska je moj izbor - prednosti i mogućnosti povratka u Republiku Hrvatsku“.

Na Okruglom stolu raspravljalo se o tri bitne teme vezane uz povratak u Republiku Hrvatsku: hrvatsko državljanstvo – preduvjet aktivnog uključivanja u hrvatsko društvo, hrvatski jezik kao temelj za održivi povratak i uloga medija u stvaranju pozitivnog ozračja za poticanje povratka u Republiku Hrvatsku.

Naglašeno je kako sustavna državna politika, putem različitih programa i projekata, doprinosi značajnijem povratku iseljenika. Povećan interes potomaka hrvatskih iseljenika za primitkom u hrvatsko državljanstvo je primjetan zahvaljujući i učinkovitijem nastupu i suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog ureda za Hrvate izvan Republike. No i dalje treba u što većoj mjeri, temeljem zakonske regulative, olakšavati proceduru ishođenja hrvatskog državljanstva.

Značajne rezultate daju i programi učenja hrvatskog jezika- putem nastave hrvatskog jezika u inozemstvu (koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) ali i program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj (kojeg provodi Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske). Stoga je naglašeno kako je potrebno nastaviti jačati veze domovinske i iseljene Hrvatske i na taj pridonositi očuvanju hrvatskog identiteta. Osim toga, putem takvih programa potiče ih se da odaberu Hrvatsku kao svoje životno i profesionalno odredište. U tome će zasigurno pomoći i projekt on line besplatnog učenja hrvatskog jezika kojeg priprema Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Sudionici okruglog stola su se složili kako je nesporna uloga medija u stvaranju percepcije javnosti o svim društvenim temama. Stoga je potrebno što više isticati pozitivne aspekte povratka odnosno života i rada u Hrvatskoj te osobne priče i iskustva samih povratnika.

Na okruglom stolu sudjelovali su uz Dariu Krstičević , predstojnicu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Renata PernekMiklenić, voditeljica Službe za državljanstvo u Ministarstvu unutarnjih poslova, Daria Marijanović, urednica “Glasa Hrvatske” na HRT-u i Dražen Klarić ,glavni urednik Večernjeg lista, te povratnici : Alesia Cristina Veracoeshea Jurisa iz Venezuele, Martina Rajić poduzetnica iz Austrije, Don Markušić, odvjetnik, povratnik iz Australije, Anthony Mathhew Trojić, stipendist Croaticuma iz SAD-a, Nathália Mocivuna Nascimento, studentica, povratnica iz Brazila, doc. dr. sc. Igor Jurak, znanstvenik, povratnik iz SAD-a, Kristina Wolsperger Danilovski, publicistkinja, povratnica iz Danske, Damián Bazan Mamić, urednik vijesti Glasa Hrvatske na španjolskom jeziku, povratnik iz Argentine i Gaella Gottwald, umjetnica, povratnica iz SAD-a.

Povratnici su iznijeli svoja iskustva i razloge povratka u Republiku Hrvatsku te izrazili čuđenje koliko se Hrvatsku konstanto kritizira unutar nje same.

Predstojnica Krstičević je naglasila kako je ovo prvi u nizu okruglih stolova.“ Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao središnje tijelo nadležno za ovo područje, u suradnji s drugim tijelima državne uprave, podupirat će i dalje svaki oblik konstruktivne i učinkovite suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske i u tom ćemo duhu nastaviti promicati i realizirati aktivnu državnu politiku i brigu Republike Hrvatske prema hrvatskim zajednicama u svijetu, a to će u konačnici dovesti i do još većeg broja povratka naših iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, što nam je cilj“.

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA:

- Hrvati izvan Republike Hrvatske veliki su hrvatski kapital i važan potencijal za njen daljnji uspješan razvitak. Stoga su pozdravljene sve dosadašnje aktivnosti i iskoraci koje je hrvatska država napravila s ciljem jačanja veza s Hrvatima koji žive izvan njenih granica. Uz stvoreni zakonski i institucionalni okvir ( Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) te mogućnosti koje pružaju nove tehnologije i u narednom razdoblju će se dodatno intenzivirati i pojačati svekolika povezanost.

- Migracije nisu nužno loše niti nužno konačne. Uz stjecanje profesionalnih iskustava donose i nove spoznaje. Stečena iskustva i znanja iseljenih Hrvata koji su se vratili i koji se vraćaju doprinose izgradnji još bolje Hrvatske. Stoga je nužno njegovati dobre i zdrave odnose da se povezanost s Domovinom ne izgubi.

- Redovito informiranje o mogućnostima povratka i povratnicima te pozitivno ozračje važan su korak te istodobno uvjet koji omogućuje i potiče povratak u Republiku Hrvatsku. S tim u svezi naglašena je potreba nastavka ovakvih aktivnosti odnosno organiziranja okruglih stolova koji će razmatrati teme i aspekte povratka u Republiku Hrvatsku.
-

Contact


Central State Office for Croats abroad
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Working time:
Monday to Friday
8:30 to 16:30 pm

Working hours:
to work with clients:
Monday to Friday
9:00 to 15:00 pm