REPUBLIC OF CROATIA

State Office for Croats Abroad

Contact | Site map | Hrvatski

Contact | Hrvatski

Program financiranja posebnih potreba i projekata


Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Program je osmišljen i pokrenut 2014. godine radi promicanja veza i jačanja suradnje između Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u cilju očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Program je namijenjem i odnosi se na sve hrvatske zajednice u svijetu - Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku manjinu i hrvatsko iseljeništvo.

Potpora se daje projektima i aktivnostima koji obuhvaćaju sljedeća područja:

* Projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje Republike Hrvatske i Hrvata izvan RH

* Pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Od početka provođenja Javnog poziva 2014.godine, potporu putem ovog programa ostvarilo je 67 projekata te je pružena pomoć  za 15 ugoženih pojedinaca.

Kako bi se osigurala pravična i transparentna raspodjela proračunskih sredstava Republike Hrvatske te unaprijedila i olakšala metodologija provođenja pojedinih programa i projekata, Državni ured neprestano prati i ocjenjuje njihovu uspješnost i izvedivost te ih usklađuje s najsuvremenijim elementima prihvaćenoga.


Contact


State Office for Croats abroad
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Working time:
Monday to Friday
8:30 to 16:30 pm

Working hours:
to work with clients:
Monday to Friday
9:00 to 15:00 pm